Szóbeli bántalmazás

Kerby Anderson


Bevezetés

Majdnem mindenki hallott már olyan emberrol, vagy ismer valakit, aki szóbeli bántalmazás áldozata. Talán te magad is ilyen bántalmazó kapcsolatban élsz. Lehet, hogy másoknak fogalmuk sincs arról, hogy mi is történik veled. A verbális bántalmazás az eroszaknak egy olyan formája, amely nem hagy olyan szemmel látható nyomokat, mint a testi eroszak. Lehet, hogy te (vagy egy barátod) csendben és elszigetelten szenvedsz.

Ebben a cikkben a megértés és a válaszadás szándékával közelítem meg ezt a nagyon fontos problémát. Mint minden emberi cselekvés, ez is az elmében és a szívben kezdodik. A Példabeszédek 23:7 szerint, amit az ember gondol, és ami a szívében van, az tükrözodik a szavaiban és a cselekedeteiben. A szóbeli és a fizikai bántalmazás olyan világnézetbol fakad, ami semmiképpen sem biblikus. A szóbeli bántalmazást gyakran nehezebb észrevenni, mivel ritkán hagy látható sebeket, hacsak fizikai bántalmazás nem történt. De gyakran azért is kevésbé látható, mert lehet, hogy a bántalmazás mindig négyszemközt történik. A verbális bántalmazás áldozata egyre fokozódó összezavarodottságban él. Az áldozat a nyilvánosság elott együtt jelenik meg a társával, aki a magánéletben egy teljesen más személlyé, a bántalmazójává válik.

A verbális bántalmazás elkövetoje rendszerint férfi, az áldozat pedig no, de nem mindig. Számos példa van olyan nokre is, akik meglehetosen bántalmazó módon viselkednek. Most azonban az egyszeruség kedvéért tételezzük fel, hogy a bántalmazó férfi, az áldozat pedig no.

A felnottek körében eloforduló szóbeli bántalmazást leíró elso könyvek egyike volt Patricia Evan A verbálisan bántalmazó kapcsolat címu könyve (The Verbally Abusive Relationship). {1} Az író megkérdezett negyven, verbálisan bántalmazott not 21-tol 66 éves korig. Legtöbbjük már kilépett a bántalmazó kapcsolatból. A következokben a szóbeli bántalmazás azon jellemzoit és kategóriáit használjuk, amelyeket ezekrol a nok a könyvben beszámoltak.

A verbális bántalmazás megértéséhez fontos másik könyv a George Bach és Ronald Deutsch által írt Állj! Megorjítesz. (Stop! You're Driving Me Crazy). {2}, amely a "megorjítés" jelenségét írja le. A szerzok bemutatják, hogy milyen érzéssel jár a megorjítés élménye. Az ember többek között úgy érzi, hogy "egy idore kibillen lelki egyensúlyából," "elveszettnek érzi magát, és nem tudja hová forduljon", "hirtelen elkapták, és védelem nélkül marad."

Az áldozat gyakran célpontja dühkitöréseknek, maró gúnynak, vagy hideg közönyösségnek. Az ilyen érzéseket kifejezo cselekvéseire a bántalmazó rendszerint a "Mi bajod van?" köntösével álcázott hozzáállással reagál. Azzal vádolja a not, hogy az "felfújja a dolgot." Idovel a no elveszti lelki egyensúlyát, és azon kezd gondolkodni, hogy vajon nem o bolondult-e meg.

A gyógyulás kulcsa a szóbeli bántalmazás tényének felismerése, majd megfontolt lépések megtétele annak megállítására és orvoslására. Mivel az elköveto a bántalmazás tényét általában nem ismeri el, a verbális bántalmazás felismerésének felelossége gyakran a partnerre hárul.

A szóbeli bántalmazás jellemzoi

Most szeretnék rámutatni a szóbeli bántalmazás néhány olyan sajátosságára, amelyet A verbálisan bántalmazó kapcsolat (The Verbally Abusive Relationship) címu könyv ismertet. {3}

1. A szóbeli bántalmazás fájdalmat okoz és rendszerint a partner tulajdonságait és képességeit támadja. A bántalmazott idovel kezdi azt hinni, hogy valami baj van vele, vagy képességeivel. Olyan érzése támad, hogy a problémát nem is a partnere okozza, hanem o maga.

2. A szóbeli bántalmazás lehet látható módon megnyilvánuló (dühkitörésekkel és szidalmazással) vagy rejtett (árnyaltan fondorlatos megjegyzésekkel, melyek közel járnak az agymosáshoz). A nyílt verbális bántalmazás általában vádló, és ezért összezavarja a partnert. A rejtett verbális bántalmazás, amely rejtett agresszió, még inkább zavarba ejto a partner számára. Ennek az a célja, hogy a partnert annak tudta nélkül irányítsa.

3. A szóbeli bántalmazás manipulatív és uralkodó. Még becsmérlo megjegyzéseket is lehet nagy törodéssel és nagyon oszintén tenni, a cél azonban a befolyásolás és az irányítás.

4. A szóbeli bántalmazás alattomos. A partner önbecsülése fokozatosan csökken, rendszerint anélkül, hogy észrevenné. Tudatosan, vagy önkéntelenül megpróbál változtatni a viselkedésén azért, hogy bántalmazóját fel ne bosszantsa.

5. A szóbeli bántalmazás kiszámíthatatlan. A kiszámíthatatlanság tulajdonképpen a verbális bántalmazás egyik leglényegesebb jellemzoje. A partner megdöbben, megijed és elveszti lelki egyensúlyát a másik gúnyos beszédétol, dühös szurkálódásától, lejáratástól, vagy sérto megjegyzéseitol.

6. A szóbeli bántalmazás nem egy mellékes probléma. Ez maga a probléma a kapcsolatban. Amikor a pár valós problémán veszekszik, a problémát meg lehet oldani. A verbálisan bántalmazó kapcsolatban nincs egy meghatározott konfliktus. A bántalmazás maga a probléma, és ez a probléma nem oldódik meg. A vita nincs lezárva.

7. A szóbeli bántalmazásnak kettos üzenete van. Abszurd módon ellentmondás van aközött, ahogyan a bántalmazó beszél, és ahogyan valóban érez. Például tunhet nagyon oszintének és tisztességesnek, amikor éppen azt mondja el partnerének, hogy mi a baj vele.

8. A szóbeli bántalmazás rendszerint eszkalálódik, egyre intenzívebbé, gyakoribbá és változatosabbá válik. Kezdodhet viccelodésnek álcázva, a partnert nevetségessé téve. Késobb más formák jelenhetnek meg. A verbális bántalmazás néha fizikai bántalmazássá fokozódik, ami "véletlen" lökdöséssel, taszigálással és ütésekkel kezdodik.

Ezek a szóbeli bántalmazás egyes jellemzo vonásai. A továbbiakban szemügyre veszünk néhányat a szóbeli bántalmazás kategóriái közül. {4} A szóbeli bántalmazás kategóriái A szóbeli bántalmazás elso kategóriája a megtagadás. A házasságban intimitásra van szükség, és a bizalmas viszonyhoz empátia kell. Ha az egyik fél visszatartja közléseit és érzelmeit, akkor a házassági kötelék gyengül. A bántalmazó, aki nem hallgatja meg a partnerét, tagadja annak megtapasztalásait, és elszigeteli ot.

A második kategória az ellenkezés. Ez a domináló reagálása az olyan a bántalmazónak, aki a partnerét ellenfélnek tekinti. Az ilyen férfi állandóan megcáfol és kijavít mindent, amit a no mond, vagy tesz. Még ezt is gondolhatja magában: "Hogy mer ez a no más véleményen lenni!"

Az ellenkezés nagyon romboló a kapcsolatra nézve, mert megakadályozza, hogy a no megtudja, hogy társa hogyan vélekedik, bármirol legyen is szó. A szóbeli bántalmazó néha megszakítja a beszélgetést a mondat közepén, mielott a no befejezhetné a gondolatát. Ez odáig fajulhat, hogy még csak azt sem engedi meg neki, hogy saját gondolatai legyenek.

A szóbeli bántalmazás harmadik kategóriája a figyelmen kívül hagyás. Ez olyan, mint amikor egy ezer forintos árucikket száz forintra leértékelnek. A figyelmen kívül hagyás tagadja a partner személyes megtapasztalásának valódiságát, és különösen romboló hatású. Ez talán a legalattomosabb formája a verbális bántalmazásnak, mert tagadja és elferdíti a partner bántalmazásról alkotott valós észlelésének realitását.

A szóbeli bántalmazást néha viccelodésnek álcázzák. Bár a férfi megjegyzéseit a humor jelmezébe öltözteti, azok a másiknak elevenébe vágnak. A szurkálódások lehetnek vaskos döfések, vagy ügyes odamondogatások, de mindegyik ugyanazt a hatást váltja ki, a partner személyét kisebbíti, és lelki egyensúlyát felborítja.

A szóbeli bántalmazás ötödik formája a blokkolás és elterelés. A bántalmazó megtagadja a kommunikációt, meghatározza, hogy mirol lehet beszélgetni, vagy visszatartja az információt. A blokkolással és tereléssel a konfliktusok megoldásának minden lehetoségét meg tudja hiúsítani.

Egy másik forma a vádaskodás és szemrehányás. A bántalmazó rossz cselekedettel, vagy a kapcsolat alapját képezo megállapodás megszegésével vádolja partnerét. Ez eltereli a beszélgetés irányát, és a másik fél kénytelen védekezni.

A szóbeli bántalmazás másik formája az ítélkezés és kritizálás. A bántalmazó megítéli partnerét, majd ítéletét bíráló módon fejezi ki. Ha a no tiltakozik, akkor azt mondja neki, hogy o csupán segíto szándékkal rámutatott valamire, valójában azonban ezzel azt fejezi ki, hogy nem fogadja el ot.

Ez csak néhány a verbális bántalmazás kategóriái közül. A továbbiakban a szóbeli bántalmazás néhány egyéb formáját tekintjük át. A szóbeli bántalmazás egyéb formái Az elbagatellizálás is lehet a szóbeli bántalmazás egyik formája. Ez egy arra irányuló próbálkozás, hogy a másik ember szavait, vagy cselekedetét jelentéktelenné tegye. Amikor ezt nyíltan és oszintén teszik, akkor nagyon nehezen lehet észrevenni. A partner gyakran zavarba jön, és azt hiszi, hogy elozoleg nem magyarázta meg kelloképpen a társának, hogy bizonyos dolgok mennyire fontosak számára.

Az aláásás is szóbeli bántalmazás. A bántalmazó nem csupán megtagadja az érzelmi támogatást, hanem a másik önbizalmát és határozottságát is aláássa. A bántalmazó gyakran egyetlen megjegyzésével letromfolja a másik ötletét vagy javaslatát.

A fenyegetés a verbális bántalmazás klasszikus formája. A férfi úgy manipulálja partnerét, hogy a no legnagyobb félelmeivel hozakodik elo. Ebbe beletartozhat az elhagyással, vagy a válással való fenyegetés. Néhány esetben a fenyegetés vonatkozhat a bántalmazás fokozására.

A gúnyolódás is lehet szóbeli bántalmazás. Ha egy not folyton "ostobának" neveznek, mert nem olyan intelligens, mint a másik, vagy "bénának", mert nem olyan ügyes, ez megsemmisíto hatással lehet annak önbecsülésére.

A szóbeli bántalmazás magába foglalhatja még az elfelejtést is. Ebben lehet nyílt és rejtett manipulálás egyaránt. Idonként mindenki elfelejt dolgokat, de a verbálisan bántalmazó következetesen teszi ezt. Amikor végre a no összeszedi magát, miután partnere ordítozott vele, és szembesítené párját a dologgal, azt látja, hogy a férfi "elfelejtette" az incidenst. Néhány bántalmazó következetesen megfeledkezik a partnere számára tett legfontosabb ígéreteirol.

A parancsolgatás a szóbeli bántalmazás egy másik klasszikus formája. Ez a partner egyenlo voltát és autonómiáját tagadja. Amikor a bántalmazó kérés helyett utasít, akkor úgy bánik a novel, mint egy rabszolgával, vagy alárendelttel.

Az elutasítás a szóbeli bántalmazás utolsó kategóriája. Bár a verbális bántalmazás minden kategóriája súlyos következményekkel jár, az elutasítás azért nagyon alattomos, mert ez a partner realitását tagadja. A helyzet az, hogy a szóban bántalmazó akár el is olvashatja ezt a leírást a szóbeli bántalmazás kategóriáiról, és mégis kitarthat amellett, hogy o nem bántalmazó.

Ezért olyan fontos a partner számára, hogy felismerje ezeket a jellemzoket és kategóriákat, ugyanis a bántalmazó általában tagad. Így a verbális bántalmazás felismerésének felelossége gyakran a partnerre hárul, és neki kell valamit tenni ellene.

Leírtuk a szóbeli bántalmazás különbözo jellemzoit és tárgyaltuk annak különféle kategóriáit is. Végezetül szeretném ezt a problémát biblikus megvilágításba helyezni. A szóbeli bántalmazás biblikus szemlélete A Biblia világosan figyelmeztet minket a haragos ember veszélyes voltára. A Példabeszédek 22:24 azt mondja: "Ne tarts barátságot a haragos természetuvel, és ne járj együtt a heveskedovel." A Példabeszédek 29:22 pedig így szól: "A haragos ember viszályt szít, az indulatos ember sok bunt követ el."

Nem Isten akarata számodra (vagy a barátod számára) az, hogy megmaradj egy verbálisan bántalmazó kapcsolatban. A haragos és bíráló szavak tönkreteszik az önbizalmadat és az önbecsülésedet. A házasságban való engedelmesség (Efezus 5:22) nem jelenti azt, hogy az ember engedje, hogy a társa szavakkal bántalmazza. Az 1 Péter 3:1 azt tanítja, hogy a feleségek azzal, hogy férjüknek engedelmeskednek, viselkedésükkel megnyerhetik oket Krisztusnak. Azt azonban nem tanítja, hogy engedniük kell, hogy verbálisan vagy fizikailag bántalmazzák oket.

Itt van néhány kulcsfontosságú bibliai alapelv. Eloször is tudd, hogy Isten szeret téged. A Biblia azt tanítja, hogy "Közel van az Úr a megtört szívuekhez, és a sebzett lelkueket megsegíti." (Zsoltárok 34:19)

Másodszor, nézz szembe buntudatoddal. Lehet, hogy úgy érzed, hogy a problémák a házasságodban a te hibádból vannak. "Ha jobban csinálnám a dolgokat, a férjem nem haragudna rám annyira." A Zsoltárok 51:8-ban a Biblia azt tanítja, hogy "Te pedig a szívben levo igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem." Még ha buntudatot is érzel, nem lehetsz te a vétkes fél. Javaslom, hogy olvasd el azt a cikkemet, amelynek témája a hamis buntudat. {5}

Ezzel kapcsolatos probléma a szégyenérzet. Lehet, hogy úgy érzed, hogy valami baj van veled. Lehet olyan érzésed, hogy rossz ember vagy. A Zsoltárok 139:13-14 azt mondja: "Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt."

Végezetül, rá kell ébredned, hogy megszabadulhatsz az áldozat szerepétol, és egyetérthetsz Istennel abban, hogy szabad vagy. A 2 Korintus 3:17 így szól: "Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság."

A szóbeli bántalmazás eme területének kulcsfontosságú eleme kétségtelenül a bántalmazó szembesítése. Fontos hogy tudd, hogy a szembesítés biblikus elv. Jézus tanított errol a Máté 18:15-20 -ban. Azt tanácsolom, hogy kérd lelkipásztor vagy lelki tanácsadó segítségét. Javaslom, hogy gyujts össze istenfélo férfiakat és noket, akik a téged verbálisan bántalmazó személyt a bántalmazás tényével szeretetben szembesítik. Céljuk legyen az, hogy az o tagadását megtörjék, és szeretettel helyreállítsák ot a szelídség lelkével (Galata 6:1).

A szóbeli bántalmazás egy bonyolult emocionális probléma, de van remény, ha a bántalmazó hajlandó szembenézni a bunével és elfogadni a segítséget.

© 2004 Probe Ministries.


A szerzorol

Kerby Anderson a Probe Ministries International országos igazgatója. Természettudományokból szerzett diplomát Oregon Állam Egyetemén, bölcsészdoktori diplomáját a Yale Egyetemen, a bölcsészettudományok magisztere fokozatát a Georgetown Egyetemen szerezte. Sok könyv szerzoje, o írta többek között a Genetic Engineering (Génsebészet), Origin Science (Eredettudomány), Living Ethically in the 90s (Etikusan élni a 90-es években), Signs of Warning, Signs of Hope (Figyelmezteto jelek, A reménység jelei), és a Moral Dilemmas (Erkölcsi dilemmák) címu könyveket. Ezen kívül foszerkesztoként muködött a Marriage, Family and Sexuality (Házasság, család és szexualitás) és a Technology, Spirituality, & Social Trends (Technika, szellemiség & és társadalmi tendenciák) címu könyveket kiadó Kregel Publications kiadónál.

A szerzo országosan publikáló cikkíró, vezércikkeit a Dallas Morning News, a Miami Herald, a San Jose Mercury és a Houston Post közli.

O a "Probe" házigazdája, és gyakran szerepel meghívott házigazdaként a "Point of View" (Nézopont) (USA Radio Network) címu musorban.

Mi a Probe?

A Probe Ministries egy non-profit szolgálat, melynek küldetése az, hogy segítséget nyújtson a gyülekezet számára a hívok gondolkodásának keresztyén világszemlélettel való megújításában, és felvértezze a gyülekezet tagjait ahhoz, hogy Krisztus világát megragadják. A Probe ezt a küldetést a fiatalok és felnottek számára rendezett Mind Games konferenciáin, a napi 3,5 perces rádióprogramján, a www.probe.org nevu, széles köru Weboldalán és az Austinban muködo Texas Egyetem ProbeCenter-én keresztül teljesíti.

A Probe anyagairól és a szolgálatról további információ kapható a Probe Ministries-nél.